شماره: 45
1399/12/19
انتشار استاندارد ملی 22840 با موضوع "تجهیزات استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینرها) – حدود انتشار پدیده‌های کیفیت توان الکتریکی برای فرآیند استخراج رمز ارز – قسمت 1: الزامات تجهیزات"
انتشار استاندارد ملی 22840  با موضوع "تجهیزات استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینرها) – حدود انتشار پدیده‌های کیفیت توان الکتریکی برای فرآیند استخراج رمز ارز – قسمت 1: الزامات تجهیزات"

در پی تأیید و تصویب استاندارد "تجهیزات استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینرها) – حدود انتشار پدیده‌های کیفیت توان الکتریکی برای فرآیند استخراج رمز ارز – قسمت 1: الزامات تجهیزات" در اولین جلسه کمیته تصویب استانداردهای صنعت برق با حضور معاونت محترم امور برق و انرژی به‌عنوان ریاست کمیته و اعضاء کمیته متشکل از مدیران دفاتر راهبری و نظارت بر تولید، انتقال و توزیع وزارت نیرو، شرکت‌ مادر تخصصی توانیر، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه‌نیرو و 1305امین اجلاسیه کمیته ملی برق و الکترونیک سازمان ملی استاندارد ایران و طی مراحل ابلاغ، استاندارد ملی 22840 انتشار یافت.

استاندارد مذکور به‌عنوان اولین استاندارد ملی که انطباق فرآیند تدوین آن با گردش کار تبیین شده در نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق صورت پذیرفت، مطرح می‌باشد. در این راستا به‌واسطه ایجاد تعامل و همکاری مناسب صورت گرفته بین پژوهشگاه نیرو با سازمان ملی استاندارد ایران، مراتب سپاس و تقدیر از طرف آن سازمان محترم نیز به‌عمل آمد.

حق انتشار محفوظ است ©