شماره: 59
1400/07/25
دوّمین همایش مجازی تبیین استاندارد در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
دوّمین همایش مجازی تبیین استاندارد در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان

دوّمین همایش مجازی تبیین استاندارد در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به‌مناسبت هفته ملّی استاندارد با محوریت استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان و فناورانه، در حوزه تجهیزات پزشکی، نفت و گاز، ساختمان، حمل و نقل، کشاورزی، برق و انرژی، با محوریت استانداردسازی ابزار توسعه آزمایشگاه(همکاری با آزمایشگاه‌ها)، استقرار استانداردهای سیستم‌های مدیریتی، نقش و مزایای آن و ابزارهای حمایتی در استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان در روزهای 17 تا 21 مهرماه 1400 توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار گردید.
در روز چهارشنبه مورخ 21 مهرماه نشستی تحت عنوان "تأییدیه‌ها و استانداردها در حوزه برق و انرژی" توسط مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای مرکز و مدیریت برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (مرکزآبانیرو) برگزار گردید. در این نشست که شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صنعت برق و انرژی حضور داشتند ابتدا استقرار سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات و دبیرخانه استانداردهای صنعت برق و انرژی و تبیین فرآیندهای تدوین استاندارد توسط خانم مهندس مهرنوش هور، مدیر توسعه، ترویج و تدوین استانداردها ارائه شد و سپس توسط آقای مهندس داور رضاخانی، مدیر برنامه‌ریزی و تأیید صلاحت آزمایشگاه‌ها، فرآیند تأیید محصول در صنعت برق و انرژی برای شرکت‌های دانش‌بنیان تشریح گردید.

حق انتشار محفوظ است ©