دات نت نیوک
شنبه 07 خرداد 1401
معرفی طرح
‌ معرفی فعالیت‌های طرح
‌‌آزمایشگاه‌های مرتبط با طرح
‌معرفی مجری طرح‌
‌ معرفی اعضای کمیته راهبری ‌
معرفی پروژه‌های طرح ‌
برنامه زمانبندی طرح ‌
آخرین اخبار طرح ‌
  • ابلاغ عضویت اعضاء کمیته‌های راهبری طرح‌های جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی،طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه‌های تخصصی چهارگانه تولید، انتقال، توزیع و انرژی

در راستای حمایت از توسعه‌ی متوازن توانمندی آزمایشگاهی مطابق نیاز روز و اولویت های صنعت برق به آزمون و کالیبراسیون و همچنین اجرای نظام‌نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو مطابق با دستورالعمل راهبری طرح‌های تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری، نسبت به تعریف طرح‌های جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی،طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه‌های تخصصی چهارگانه تولید، انتقال، توزیع و انرژی اقدام گردید.

در این راستا به‌منظور ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های طرح‌های مذکور با شرکت‌های مادر تخصصی مربوطه، بخش‌های مختلف صنعت برق، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها در حوزه آزمایشگاه‌ها و هدایت کمیته‌های راهبری، نسبت به انجام مکاتبات و تعیین اعضاء کمیته‌های مذکور اقدام شد.

بر این اساس تشکیل کمیته های راهبری مستقل در چهار حوزه تولید، انتقال، توزیع و انرژی ابلاغ حکم اعضاء متشکل از نمایندگان شرکت‌های مادر تخصصی، معاونت‌های تخصصی، دانشگاه‌ها، نمایندگان صنعت و مجریان طرح‌های مربوطه در حوزه‌های تولید، انتقال، توزیع و انرژی توسط مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو) صورت گرفت.

مسئولیت راهبری طرح، دستیابی به اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های صنعت برق کشور در زمینه آزمون و کالیبراسیون مورد نیاز براساس شاخص‌ها و معیارهای مناسب و تبیین و ارایه سیاست های تامین مالی برای خوشه پروژه¬های طرح¬ها و نظارت بر روند پیشرفت آنها و توسعه شبکه آزمایشگاهی، مشارکت بخش خصوصی و ایجاد شبکه‌ی متخصصین از جمله وظایف اصلی اعضاء کمیته‌های راهبری می‌باشند.

 


 

  • نخستین جلسه کمیته راهبری" طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی،طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی توزیع نیروی برق "برگزار شد

نخستین جلسه کمیته راهبری"طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، طراحی، تجهیز، راه¬اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی توزیع نیروی برق" در مورخ 29 شهریور 1399 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.

در این جلسه آقای مهندس فرهادی، رئیس مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو(آبانیرو)، با اشاره به الزامات موجود در قانون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردها و نظام‌نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فن‌آوری وزارت نیرو، اهمیت آزمون و استانداردسازی و بازرسی را در صنعت برق مورد تاکید قرار دادند.

در ادامه جلسه، ایشان، ضمن ارائه ساختار و ساز و کار مرکز آبانیرو و ارکان این مرکز، بر نظارت و مدیریت دفتر برنامه‌ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در مرکز آبانیرو بر اجرای فعالیت‌ها و فرآیندهای"طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی توزیع نیروی برق" تاکید نمودند.

سپس آقای مهندس ایرانی به عنوان دبیر کمیته راهبری و مجری طرح فوق‌الذکر، ضمن بیان سابقه اقدامات انجام شده مرتبط با طرح، پیش‌نویس منشور طرح را جهت بررسی و اعلام نظر ارائه نمودند.

در ادامه جلسه، اعضای کمیته بر رویکرد شناسایی، سازماندهی و بهره‌گیری حداکثری از امکانات آزمایشگاهی موجود در کشور به ویژه بخش خصوصی تایید کردند. همچنین اعمال نظارت بر بهبود مستمر کیفیت محصولات مورد استفاده در حوزه توزیع برق، با هدف حمایت از تولیدکننده محصول با کیفیت در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد میان طرح جامع آزمایشگاه‌های حوزه توزیع و گروه کنترل کیفیت دفتر مهندسی و راهبری شبکه شرکت مادر تخصصی توانیر ارتباط و همکاری نزدیک‌تر شکل گیرد.