دات نت نیوک
جمعه 08 مهر 1401
معرفی طرح
‌ معرفی فعالیت‌های طرح
‌‌آزمایشگاه‌های مرتبط با طرح
‌معرفی مجری طرح‌
‌ معرفی اعضای کمیته راهبری ‌
معرفی پروژه‌های طرح ‌
برنامه زمانبندی طرح ‌
آخرین اخبار طرح ‌
 • تهیه برنامه عملیاتی طرح
 • جمع آوری نیازهای صنعت نیروگاهی کشور برای سنجش و ارزیابی مواد، قطعات، سیستم‌ها و محصولات مورد استفاده در نیروگاه‌های حرارتی
 • جمع آوری پیشنهادات برای راه‌اندازی/توسعه آزمایشگاه‌های مرجع در حوزه تولید
 • بررسی نيازهای الویت‌بندی شده صنعت برق در حوزه تولید نیرو
 • تطابق آزمایشگاه‌های مورد نیاز با نیازهای الویت بندی شده
 • بررسی آزمایشگاه ها و سخت افزار موجود
 • بررسی وضعیت توسعه و یا تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه ها
 • ایجاد جذابیت برای حضور سرمایه گذاران در مشارکت برای توسعه یا تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه ها
 • ایجاد نظام تامين مالی
 • حمايت‌های غيرمالی
 • توسعه، تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مورد در حوزه تولید نیرو
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی جهت استفاده بهینه از ظرفیت آزمایشگاهی

نتايج مورد انتظار در اين طرح:

 • شناسایی نیازها و کمبودها در حوزه انجام آزمون های آزمایشگاهی بر روی مواد، قطعات و تجهیزات پر مصرف حوزه تولید
 • اولویت‌بندی برای راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تولید
 • طراحی و تجهیز آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تولید
 • ارتقاء سطح كيفی مواد، قطعات و سیستم‌های ساخته شده برای به كارگیری در بخشهای مختلف نیروگاهی بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌های مربوطه
 • افزایش بهره‌وری تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاه‌ها
 • کاهش هزینه های ناشی از تعمیرات و یا تعویض قطعات
 • آمادگی نیروگاه‌ها برای تولید برق پایدار و کاهش خاموش‌ها
 • ايجاد امكان انجام تمام آزمون‌های نوعی تجهيزات حوزه تولید در داخل كشور
 • جلوگيری از خروج ارز از كشور
 • بهبود خدمات مشتريان و تعامل با ذی‌نفعان
 • ارتقاء جايگاه رقابت‌پذيری خدمات در منطقه
 • فراهم نمودن زيرساخت اساسی برای ورود و ايجاد تكنولوژی‌های جديد در آينده
 • پشتیبانی از انجام پروژه‌های پژوهشی و فناوری کشور در صنعت نیروگاهی
 • ایجاد شبکه آزمایشگاهی منسجم در کشور برای تعامل بین واحدها و از اجتناب از فعاليتهای پراکنده و ناهماهنگ و پرهيز از سرمايه گذاريهای موازی و بدون بهروری
 • حمایت از تجهیزات ساخت داخل و اشتغال زایی
 • ورود ارز به كشور جهت انجام آزمون از کشورهای منطقه
 • ارتقاء پايداری شبكه برق و افزايش رفاه عمومي و حفاظت از محيط زيست
 • كاهش هزينه و صرفه جويی در برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی صنعت برق