دات نت نیوک
شنبه 07 خرداد 1401
معرفی طرح
‌ معرفی فعالیت‌های طرح
‌‌آزمایشگاه‌های مرتبط با طرح
‌معرفی مجری طرح‌
‌ معرفی اعضای کمیته راهبری ‌
معرفی پروژه‌های طرح ‌
برنامه زمانبندی طرح ‌
آخرین اخبار طرح ‌

مهندس صفر فرضعلی زاده (رئیس کمیته)

تلفن مستقیم: 88590144

تلفن داخلی: 4145

آدرس پست الکترونیکی sfarzalizadeh@nri.ac.ir

آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انتقال نیرو

 
سوابق تحصیلی:
 • مقطع کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی دانشگاه تهران
 • مقطع کارشناسی: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه امیرکبیر
سوابق اجرایی:
 • معاون پژوهشکده انتقال نیرو از سال 98 تاکنون
 • رئیس پژوهشکده انتقال نیرو از سال 85 تا 98
 • مدیر گروه پژوهشی خط و پست از سال 82 الی 85
 • معاون بخش دیسپاچینگ در مرکز تحقیقات نیرو از سال 77 الی 78

مهندس داور رضاخانی(عضو کمیته)

تلفن مستقیم: 88363368

تلفن داخلی: 4784

آدرس پست الکترونیکی drezakhani@nri.ac.ir

آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، دفتر برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی

 
سوابق تحصیلی:
 • مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
 • مقطع کارشناسی: مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
سوابق اجرایی:
 • مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی از سال 1397 تاکنون
 • مجری سند توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق از سال 1396 تا سال 1399
 • معاون امور فناوری پژوهشگاه نیرو از سال 1395 تا سال 1396

مهندس اسماعیل خان احمدلو(عضو کمیته)

تلفن مستقیم: 27935829

تلفن داخلی: -

آدرس پست الکترونیکی e.kh2011@yahoo.com

آدرس: تهران، خيابان وليعصر، خيابان ياسمی جنب بیمارستان خاتم النبیا شرکت توانیر

 
سوابق اجرایی:
 • رئیس گروه نظارت بر بهره‌برداری انتقال شرکت توانیر

مهندس حسن آبنیکی(عضو کمیته)

تلفن مستقیم: 27935775

تلفن داخلی: -

آدرس پست الکترونیکی abniki@tavanir.org.ir

آدرس: تهران، خيابان وليعصر، خيابان ياسمی جنب بیمارستان خاتم النبیا شرکت توانیر

 
سوابق اجرایی:
 • رئیس گروه راهبری پروژه‌های ملی و ارتباط با مراکز پژوهشی شرکت توانیر

دکتر سید بابک مظفری(عضو کمیته)

تلفن مستقیم: 44868421

تلفن داخلی: -

آدرس پست الکترونیکی mozafari@srbiau.ac.ir

آدرس: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 
سوابق تحصیلی:
 • مقطع دکتری: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه صنعتی شریف
 • مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه صنعتی شریف
 • مقطع کارشناسی: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران
سوابق اجرایی:
 • رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر امیرحسین محمدزاده نیاکی(عضو کمیته)

تلفن مستقیم: 88590173

تلفن داخلی: 4733

آدرس پست الکترونیکی ahmohamadzadeh@nri.ac.ir

آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

 
سوابق تحصیلی:
 • مقطع دکتری: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه تهران
 • مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه تهران
 • مقطع کارشناسی: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • مجری طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، تدوین و بازنگری استانداردهای حوزه انتقال
 • عضو کمیته کارشناسی نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق در حوزه انتقال
 • مدیر دانش گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

دکتر آرمان صفائی (دبیر کمیته)

تلفن مستقیم: 88590173

تلفن داخلی: 4772

آدرس پست الکترونیکی asafaei@nri.ac.ir

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، گروه تجهیزات خط و پست

 
سوابق تحصیلی:
 • مقطع دکتری: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مقطع کارشناسی: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه زنجان
سوابق اجرایی:
 • مجری طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی انتقال نیروی برق از سال 98
 • معاون گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست از سال 99
 • مدیر طرح توسعه آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انتقال نیرو از سال 97 تا 98