دات نت نیوک
شنبه 07 خرداد 1401
معرفی طرح
‌ معرفی فعالیت‌های طرح
تشریح اسناد طرح
‌معرفی مجری طرح‌
‌ معرفی اعضای کمیته راهبری ‌
معرفی پروژه‌های طرح ‌
آخرین اخبار طرح ‌

نخستین جلسه کمیته راهبری" طرح جامع نیازسنجی، اولویت بندی، تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردهای حوزه توزیع " روز سه شنبه 15 مهر ماه 1399 ساعت 10 صبح در سالن حافظ پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای مهندس فرهادی و سرکار خانم مهندس هور بعنوان مدعو، آقای دکتر گیلوانژاد ریاست کمیته، آقای دکتر صادقی و آقای مهندس همایونفال و سرکار خانم مهندس قرشی از توانیر ، آقای دکتر عابدینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران, آقای مهندس ایرانی مجری طرح آزمایشگاه ها در حوزه توزیع و آقای مهندس گودرزی بعنوان دبیر کمیته و مجری طرح در این جلسه حضور داشتند.

دومین جلسه کمیته راهبری" طرح جامع نیازسنجی، اولویت بندی، تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردهای حوزه توزیع " روز سه شنبه 7 دی ماه 1399 ساعت 10 صبح به صورت مجازی برگزار گردید در این جلسه دو مورد پروژه با عناوین " تهيه و تدوين مشخصات فنی كنترلر الكترونيكی ريكلوزر و سكشنالايزر در شبكه توزيع " و " مطالعه و تدوین استانداردهای ایستگاه‌های شارژ مستقیم(هدایتی) خودرو برقی " مورد بررسی قرار گرفت.