دات نت نیوک
شنبه 07 خرداد 1401
معرفی طرح
‌ معرفی فعالیت‌های طرح
تشریح اسناد طرح
‌معرفی مجری طرح‌
‌ معرفی اعضای کمیته راهبری ‌
معرفی پروژه‌های طرح ‌
آخرین اخبار طرح ‌

محمد گودرزی

تلفن : 88079400

تلفن داخلی: 4761

آدرس پست الکترونیکی mogoodarzi@nri.ac.ir

 
سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی مهندسی برق قدرت - دانشگاه صنعتی اصفهان
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق، قدرت- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق شغلی:
  • پژوهشگاه نيرو ـ مجری طرح استانداردها در حوزه توزیع (1399- 1398)
  • پژوهشگاه نيرو ـ كارشناس پژوهشی گروه فشارقوی (1398- 1393)