دات نت نیوک
شنبه 07 خرداد 1401
معرفی طرح
‌ معرفی فعالیت‌های طرح
‌معرفی مجری طرح‌
‌ معرفی اعضای کمیته راهبری ‌
معرفی پروژه‌های طرح ‌
آخرین اخبار طرح ‌

مهندس صفر فرضعلی زاده (رئیس کمیته)

تلفن مستقیم: 88590144

تلفن داخلی: 4145

آدرس پست الکترونیکی sfarzalizadeh@nri.ac.ir

آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انتقال نیرو

 
سوابق تحصیلی:
 • مقطع کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی دانشگاه تهران
 • مقطع کارشناسی: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه امیرکبیر
سوابق اجرایی:
 • معاون پژوهشکده انتقال نیرو از سال 98 تاکنون
 • رئیس پژوهشکده انتقال نیرو از سال 85 تا 98
 • مدیر گروه پژوهشی خط و پست از سال 82 الی 85
 • معاون بخش دیسپاچینگ در مرکز تحقیقات نیرو از سال 77 الی 78

مهندس اسماعیل خان احمدلو(عضو کمیته)

تلفن مستقیم: 27935829

تلفن داخلی: -

آدرس پست الکترونیکی e.kh2011@yahoo.com

آدرس: تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشید ياسمی، جنب بیمارستان خاتم النبیاء، شرکت مادر تخصصی توانیر

 
سوابق اجرایی:
 • رئیس گروه نظارت بر بهره‌برداری انتقال شرکت توانیر

مهندس حیدر نظافتی (عضو کمیته)

تلفن مستقیم: 27938405

تلفن داخلی: -

آدرس پست الکترونیکی hnezafati@yahoo.com

آدرس: تهران، ميدان ونك، خيابان شهيد عباسپور، ساختمان مركزی شركت توانير

 
سوابق اجرایی:
 • رئیس گروه استاندارد و توسعه فناوری شرکت توانیر

دکتر احمد سالم‌نیا (عضو کمیته)

تلفن مستقیم: 73932502

تلفن داخلی: -

آدرس پست الکترونیکی a_salemnia@sbu.ac.ir

آدرس: تهران، میدان نوبنیاد، انتهای اتوبان شهید بابایی، نرسیده به حیکمیه، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

 
سوابق تحصیلی:
 • مقطع دکتری: مهندسی برق، انستيتو پلی تكنيك لورن، فرانسه
سوابق اجرایی:
 • عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

مهندس مهدی جزینی (عضو کمیته)

تلفن مستقیم: 23819

تلفن داخلی: 2568

آدرس پست الکترونیکی mjazinid110@gmail.com

آدرس: تهران، سعادت آباد، كوی فراز، بلوار شهدای برق، شرکت برق منطقه‌ای تهران

 
سوابق اجرایی:
 • کارشناس ارشد دفتر برنامه‌ریزی تکنولوژی شرکت برق منطقه‌ای تهران

دکتر آرمان صفائی (عضو کمیته)

تلفن مستقیم: 88590173

تلفن داخلی: 4772

آدرس پست الکترونیکی asafaei@nri.ac.ir

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، گروه تجهیزات خط و پست

 
سوابق تحصیلی:
 • مقطع دکتری: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مقطع کارشناسی: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه زنجان
سوابق اجرایی:
 • مجری طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی انتقال نیروی برق از سال 98
 • معاون گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست از سال 99
 • مدیر طرح توسعه آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انتقال نیرو از سال 97 تا 98

دکتر امیرحسین محمدزاده نیاکی(دبیر کمیته)

تلفن مستقیم: 88590173

تلفن داخلی: 4733

آدرس پست الکترونیکی ahmohamadzadeh@nri.ac.ir

آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

 
سوابق تحصیلی:
 • مقطع دکتری: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه تهران
 • مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه تهران
 • مقطع کارشناسی: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • مجری طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردهای حوزه انتقال برق از سال 98 تاکنون
 • عضو کمیته کارشناسی نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق در حوزه انتقال از سال 98 تاکنون
 • عضو کمیته راهبری طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی انتقال نیروی برق از سال 99 تاکنون
 • مدیر دانش گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست از سال 99 تاکنون