دات نت نیوک
شنبه 07 خرداد 1401
معرفی طرح
‌ معرفی فعالیت‌های طرح
‌معرفی مجری طرح‌
‌ معرفی اعضای کمیته راهبری ‌
معرفی پروژه‌های طرح ‌
آخرین اخبار طرح ‌

امیرحسین محمدزاده نیاکی

تلفن مستقیم: 88590173

تلفن داخلی: 4733

آدرس پست الکترونیکی ahmohamadzadeh@nri.ac.ir

آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

 
سوابق تحصیلی:
  • مقطع دکتری: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه تهران
  • مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه تهران
  • مقطع کارشناسی: مهندسی برق، قدرت، دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
  • مجری طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردهای حوزه انتقال برق از سال 98 تاکنون
  • عضو کمیته کارشناسی نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق در حوزه انتقال از سال 98 تاکنون
  • عضو کمیته راهبری طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی انتقال نیروی برق از سال 99 تاکنون
  • مدیر دانش گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست از سال 99 تاکنون