دات نت نیوک
شنبه 07 خرداد 1401
معرفی طرح
‌ معرفی فعالیت‌های طرح
تشریح اسناد طرح
‌معرفی مجری طرح‌
‌ معرفی اعضای کمیته راهبری ‌
معرفی پروژه‌های طرح ‌
آخرین اخبار طرح ‌

در این طرح پروژه‌های متعددی وجود دارد که به انحا مختلف به صنایع کشور در حوزه انرژی و محیط زیست مرتبط است، برای مثال

  • شناسایی توانمندی های داخلی جهت بومی سازی استاندارد های مورد نیاز آزمایشگاهی در حوزه انرژی و محیط زیست
  • تدوین بسته‌های سیاستی پیشنهادی به منظور رفع چالش‌های مرتبط با استاندارد های مورد نیاز صنعت در حوزه انرژی و محیط زیست
  • بررسی فرصت‌های بین المللی در زمینه ارائه و تدوین استاندارد های آزمایشگاهی در حوزه انرژی و محیط زیست

همچنین سایر پروژه‌های تدوین و بازنگری استاندارد ها که منجر به اثرگذاری در صنایع کشور در این حوزه تخصصی خواهد شد. ارتقاء كيفيت كالا و تجهيزات مورد استفاده در حوزه انرژی و محیط زیست، افزایش بومی سازی استاندارد ها در حوزه انرژی و محیط زیست، افزایش اعتماد برای استفاده از تجهیزات در حوزه تخصصی انرژی و محیط زیست، ارتقاء كیفیت تولیدات داخلی، حمایت از ساخت داخل و تولید ملی و افزایش صادرات محصولات تولید داخل در حوزه تخصصی انرژی و محیط زیست از اثراتی است که از انجام این طرح می‌توان انتظار داشت.