دات نت نیوک
شنبه 07 خرداد 1401
معرفی طرح
‌ معرفی فعالیت‌های طرح
تشریح اسناد طرح
‌معرفی مجری طرح‌
‌ معرفی اعضای کمیته راهبری ‌
معرفی پروژه‌های طرح ‌
آخرین اخبار طرح ‌

امیر سهرابی کاشانی

تلفن مستقیم: 88079446

تلفن داخلی: 4836-88079400

آدرس پست الکترونیکی asohrabi@nri.ac.ir

 
سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی - دانشگاه صنعتی امیر کبیر
سوابق اجرایی:
  • پژوهشگاه نيرو ـ مجری طرح استانداردها در حوزه انرژی – پژوهشکده انرژی و محيط زيست (1399- 1397)
  • پژوهشگاه نيرو ـ مدير طرح مديريت آب و فاضلاب در نيرگاه ها - گروه محيط زيست (1399- 1394)
  • پژوهشگاه نيرو ـ مدير گروه محيط زيست (1394- 1386)
  • پژوهشگاه نيرو ـ مربي پژوهش - گروه محيط زيست (1386- 1383)
  • پژوهشگاه نيرو ـ كارشناس پژوهش - گروه محيط زيست (1383- 1377)
  • مركز تحقيقات نيرو ـ كارشناس پژوهش ـ بخش محيط زيست (1377 ـ 1373)
  • شركت ‎مهندسی آب‎وفاضلاب كشور ـ كارشناس (1372 ـ1371)