دات نت نیوک
دوشنبه 14 آذر 1401
 
 

 
  • نماینده تام‌الاختیار شرکت مادر تخصصی به عنوان ریاست شورای تخصصی حوزه مربوطه
  • نماینده فنی شرکت مادر تخصصی حوزه مربوطه به عنوان عضو شورای تخصصی
  • دو نفر اعضاء خبره صنعتی حوزه مربوطه به عنوان عضو شورای تخصصی
  • یک عضو هیأت علمی با تجربه در حوزه تخصصی به عنوان عضو شورای تخصصی
  • نماینده پژوهشگاه نیرو به عنوان دبیر شورای تخصصی