دات نت نیوک
دوشنبه 14 آذر 1401

معرفی

مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی

مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی عهده‌دار نظارت بر ارتقاء سطح کیفی کالاها و تجهیزات در راستای تأمین نیازهای این صنعت می‌باشد. در این نهاد مدیریت نظامات کیفی بر اساس استانداردهای معتبر و بین‌المللی بازرسی، نظارت و پایش بنا نهاده می‌شوند. پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، رعایت بی‌طرفی، استقلال در بازرسی‌ها و نظارت‌ها، استقرار دیدگاه‌های فرآیندی، استمرار در بهبود، پایش روش‌های نوین بازرسی از اهم موارد و ویژگی‌هایی هستند که در این مدیریت، تحقق آنها باید در اولویت و کانون توجه قرار گیرند. مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی، شبکه‌ای توانمند از بازرسین مستقل را شکل خواهد داد تا فرآیندهای بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی را در سراسر کشور مبتنی بر روش‌های علمی و فنی با استقلال و بی‌طرفی ارائه نماید.

 

اهداف

مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی
  • اشاعه خدمات بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی
  • توسعه ظرفیت فنی و مهندسی در زمینه بازرسی، نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی
  • ارتقاء سیستم‌های بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها در بخش کنترل و تضمین کیفیت
  • شبکه‌سازی ظرفیت‌های بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها در قالب شبکه‌ای از بازرسان واجد صلاحیت
  • طرح‌ریزی و استقرار نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات در حوزه بازرسی
  • طرح‌ریزی و استقرار نظام ارائه خدمات دبیرخانه‌ای حوزه بازرسی
  • برقراری ارتباط با مراکز بازرسی و نظارت در خارج از کشور جهت انتقال تجربیات و بهره‌گیری از دانش به‌روز این حوزه
  • استقرار قوانین و مقررات و مشارکت در تدوین استانداردهای جدید در حوزه بازرسی و نظارت

مأموریت‌های

مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی

این مدیریت با بهره‌گیری از دانش و تجربه خبرگان صنعت برق و انرژی و با استفاده از توان مهندسی متخصصین داخل و خارج از کشور مأموریت دارد تا ظرفیت‌ها و فرصت‌های علمی و فنی را در زمینه بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها ارتقاء دهد. مأموریت آرمانی این دفتر استقرار فرآیندهای نظام بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها در مراحل طراحی، ساخت، خرید و تأمین کالاها و تجهیزات با هدف کنترل و تضمین کیفیت در سطح استانداردهای معتبر و بین‌المللی است.

 

 

 

پروژه‌های در دست انجام

در راستای دستیابی به سطح کیفی مطلوب کالاها، تجهیزات و خدمات مورد استفاده در صنعت برق کشور، لازم است کلیه فعالیت‌های بازرسی مرتبط با آنها عملیاتی گردند که در این راستا، ارزیابی مستمر و سرزده شرکت‌های بازرسی و تأمین‌کنندگان کالاها و تجهیزات تخصصی صنعت برق، بازرسی خط تولید به لحاظ استقرار سیستم کنترل کیفیت و نمونه برداری از خط تولید در راستای افزایش کیفیت و بازدهی، در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.

 
ردیف عنوان مدیر پروژه کارفرما
1 دبیرخانه شورای تخصصی ارزیابی صلاحیت تأمین‌کنندگان کالاها و تجهیزات تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اعظم باجقلی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی
2 خدمات دبیرخانه ای ارزیابی صلاحیت شرکت های خدمات تعمیرات اساسی نیروگاهی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اعظم باجقلی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

مدیریت بازرسی به‌عنوان دبیرخانه شورای تخصصی ارزیابی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان کالاها و تجهیزات شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، فرآیند تأیید صلاحیت سازندگان و پیمانکاران تعمیرات نیروگاهی را طی نموده و فهرست‌های مربوطه که توسط شرکت تولید برق حرارتی منتشر گردیده در آدرس‌های زیر قابل دسترسی می‌باشد.

فهرست سازندگان تأیید شده                      https://www.tpph.ir/Pages/VendorList.aspx    

فهرست پیمانکاران تعمیرات اساسی           https://www.tpph.ir/Pages/PMVendorList.aspx