دات نت نیوک
دوشنبه 14 آذر 1401
 
  • ایجاد اطمینان از صلاحیت تأمین‌کنندگان و انطباق کالاهای تخصصی صنعت برق و انرژی با استانداردهای معتبر
  • تهیه، تدوین و ارائه دستور‌العمل‌های ارزیابی صلاحیت تأمین‌کنندگان و انطباق با استاندارد‌های کالاهای تخصصی صنعت برق و انرژی
  • شناسایی استاندارد‌های ملی و بین‌المللی مرتبط با کالاهای تخصصی صنعت برق و انرژی و ایجاد بانک اطلاعاتی
  • انتخاب و تعیین تیم ارزیابی و ممیزی دوره‌ای صلاحیت تأمین‌کنندگان و انطباق کالاهای تخصصی صنعت برق و انرژی با استانداردهای معتبر