دات نت نیوک
دوشنبه 14 آذر 1401

 

امیر فرهادی
رئیس مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو

 

آدرس پست الکترونیکی info@abaniroo.ir

تلفن داخلی: 4212

داور رضاخانی
مدیر برنامه‌ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی

آدرس پست الکترونیکی labs@abaniroo.ir

تلفن داخلی: 4784

اعظم باجقلی
مدیر بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی

سوابق اجرایی: دبیر شورای تخصصی ارزیابی صلاحیت تامین کنندگان کالا و تجهیزات تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

آدرس پست الکترونیکی inspection@abaniroo.ir

تلفن داخلی: 4315

مهرنوش هور
مدیر توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی

 

آدرس پست الکترونیکی standards@abaniroo.ir

تلفن داخلی: 4791