دات نت نیوک
دوشنبه 14 آذر 1401

معرفی

مدیریت برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی

با توجه به اهمیت نقش آزمایشگاه‌ها در ارزیابی كیفیت و عملكرد تجهیزات صنعت برق و انرژی، مدیریت راهبردی آزمایشگاه‌‌های صنعت برق و انرژی یك رویكرد مهم در برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد. مدیریت برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی مأموریت دارد تا زنجیره آزمون بر روی تجهیزات مورد استفاده در این صنعت را مدیریت نموده و سطح فعالیت‌های مرتبط را در هر قسمت تا سطح کلاس جهانی ارتقاء دهد.
از اساسی‌ترین نقش‌هایی که مدیریت برنامه‌‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی دنبال می‌نماید، راهبری آزمایشگاه‌های مذکور به‌عنوان زیرساخت فعالیت‌های ساخت و تولید برای تولیدكنندگان داخلی است تا تولیدکنندگان را برای تولید و صادرات تجهیزات با كیفیت و ورود به بازار رقابت در سطح ملی و بین‌المللی حمایت نماید.
یکی از اساسی‌ترین اقدامات راهبردی در این خصوص مدیریت استقرار سیستم‌های فنی و مدیریتی بر اساس استانداردهای بین‌‌المللی در آزمایشگاه‌ها، شناسایی و ایجاد شبکه‌ای مناسب از آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت با استفاده حداکثری از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موجود در کشور و رتبه‌‌بندی آزمایشگاه‌‌های واجد صلاحیت بر اساس عملکرد آنها می‌‌باشد.
نیازسنجی، اولویت‌‌بندی، طراحی، تجهیز، راه‌‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های مورد نیاز صنعت برق و انرژی کشور در حوزه‌‌های تخصصی تولید، انتقال و توزیع برق و انرژی‌‌های تجدیدپذیر یکی دیگر از وظایف مهم مدیریت برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی می‌‌باشد. در این راستا، این مدیریت با حمایت‌های دولت و سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، این فرآیند را مدیریت می‌نماید.

 

اهداف

مدیریت برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی

 • افزايش اعتماد برای استفاده از تجهيزات در صنعت برق با توجه به نقش آزمايشگاه‌‌‌های مرجع در ارزيابی و مطابقت آنها با استاندارد‌‌‌های ساخت تجهيزات
 • سنجش صحيح و مناسب كيفيت كالا و تجهيزات توليدی مطابق با قوانين و مقررات در مسير كنترل كيفيت آنها
 • حمايت از ساخت داخل و توليد ملی از طريق ارزيابی كيفيت تجهيزات ساخت داخل و ارائه نتايج آزمون‌‌‌ها به سازندگان، در مسير اصلاح و بهبود در كيفيت تجهيزات توليدی
 • افزايش اعتماد در اطلاعات ارائه شده برای تحليل و تصميم‌گيری در پروژه‌های تحقيقاتی، مطالعاتی، توليدی
 • كاهش هزينه‌ها و ايجاد امكان تصميم‌گيری در برنامه‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی در صنعت برق
 • كاهش تلفات، حوادث و نارسائی‌ها در صنعت برق و انرژی
 • ارتقاء تندرستی و رفاه مصرف كنندگان و عموم مردم
 • برقراری ارتباط با مراکز آزمایشگاهی خارج از کشور جهت انتقال دانش فنی در حوزه سخت افزار و نرم افزار آزمایشگاهی

مأموریت‌های

مدیریت برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی

 • مدیریت نظام شناسایی آزمایشگاه‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی در سطح كشور (مراكز پژوهشی، صنعت، دانشگاه‌ها و ....)
 • مدیریت تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در نظام كنترل كیفیت تجهیزات
 • مدیریت راهبردی ایجاد شبكه آزمایشگاهی توانمند در صنعت برق و انرژی كشور
 • مدیریت تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های مورد نیاز صنعت برق و انرژی کشور با حمایت‌های دولت و سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی
 • مدیریت توسعه و بهبود نیروی انسانی و متخصص در آزمایشگاه‌های مرجع
 • مدیریت زنجیره آزمون در نظام تضمین كیفیت تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق كشور با هدف كسب اطمینان از استاندارد بودن و صحت عملكرد تجهیزات به‌كار گرفته شده در بخش‌های مختلف صنعت برق و انرژی
 • مدیریت بهبود فرآیندها در بخش آزمایشگاه‌های مورد نیاز صنعت برق و انرژی کشور
 • مدیریت برقراری ارتباط با مراکز آزمایشگاهی داخل و خارج از کشور جهت تبادل دانش و استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاهی موجود
 • طرح ریزی و استقرار نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات در حوزه برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی
 • طرح ریزی و استقرار نظام ارائه خدمات دبیرخانه‌ای در حوزه برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی

آخرين ويرايش فهرست گواهی‌های مطابقت با استانداردهای توليد و فهرست شركت‌های موجود در وندور ليست شركت توانير در صفحه معاونت تحقيقات و منابع انسانی شركت توانير به آدرس tavanir.org.ir/hr/ قابل دسترسی می‌باشد.